'Kafou toujou pi gran pasé chimen. Lè'w gen chwa, afe'w bon.'

                                                             -Pwovèb Ayisyen


'A crossroad is always better than a straight path. It's good to have choices.'

                                                                             -Haitian Proverb